Keynote speakers

Prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko

Grzegorz W. Kołodko – intelektualista i polityk, dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego. Jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych, wicepremier i minister finansów w latach 1994-97 i 2002-03. Członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury.

Grzegorz W. Kołodko – intellectual and politician, a key architect of Polish reforms. Deputy Prime Minister and Minister of Finance, 1994-97 and 2002-03. Member of the European Academy of Arts, Sciences and Humanities. Founder and Director of Transformation, Integration and Globalization Economic Research, TIGER (www.tiger.edu.pl) at Kozminski University. Author of research papers and numerous books published in 26 languages. The world’s most quoted Polish economist. Marathon runner and globetrotter who’s explored over 160 countries.

Prof. dr hab. Bogdan Góralczyk

Bogdan Góralczyk – politolog, sinolog, dyplomata i publicysta, profesor w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2003-2008 ambasador RP w Królestwie Tajlandii, Republice Filipin i Związku Myanmar (d. Birma). Wcześniej, w latach 1991-98 przebywał na placówce dyplomatycznej na Węgrzech. Specjalizacja: współczesne stosunki międzynarodowe, w tym szczególnie globalizacja i wyzwania globalne, Chiny, Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia na arenie międzynarodowej, pozycja międzynarodowa UE i integracja europejska.

Bogdan Góralczyk – political scientist, sinologist, diplomat and publicist, professor at the Centre of Europe, University of Warsaw. Between 2003-2008 Ambassador of the Republic of Poland to Thailand, Phillippines and Myanmar; between 1991-1998 Polish diplomat in Hungary. Research interests: contemporary international relations, including globalisation and global challenges, China, East and Southeast Asia in international arena, the international role of the EU, European integration.

Dr Maciej Gaca, prof. UMK

Maciej Gaca – sinolog, dyplomata, doktor nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2007-2009 założyciel i dyrektor Instytut Konfucjusza w Poznaniu. W latach 2010-2019 w służbie dyplomatycznej w Azji – założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Polskiego w Pekinie, dyrektor generalny Biura Polskiego w Tajpej. Specjalizacja: współczesne stosunki międzynarodowe w regionie Azji Wschodniej, rola i miejsce Tajwanu na arenie międzynarodowej, polityka językowa i narodowościowa regionu Azji Wschodniej, etnolingwistyka chińskojęzycznego obszaru kulturowego.

Maciej Gaca – sinologist, diplomat, PhD, professor of the Nicolaus Copernicus University in Toruń. In the years 2007–2009, founder and first director of the Confucius Institute in Poznań. In the years 2010-2019 in the diplomatic service in Asia – head of the public and cultural diplomacy division of the Embassy of Poland, the founder and the first director of the Polish Institute in Beijing, Director General of the Polish Office in Taipei. Specialization: contemporary international relations in the East Asian region, the role and place of Taiwan in the international arena, language and nationality policy of the East Asian region, ethno-linguistics of the Chinese-language cultural area.

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: