Publikacja / Conference volume

Pokłosiem konferencji będzie monograficzna praca zbiorowa opublikowana w wydawnictwie ujętym w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (punktacja za rozdział: 20 pkt.)

Języki publikacji: polski, angielski

Uprzejmie prosimy o przesyłanie tekstów zredagowanych zgodnie z zaleceniami edytorskimi. Zastosowanie się przez Państwa do poniższych zasad znacznie ułatwi pracę redaktorom naukowym tomu. Z góry dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

As a result of the Conference a monographic collective work will be published.

Languages: English, Polish

We kindly ask you to submit papers prepared according to the editorial requirements. Implementing rules posted below will significantly contribute towards the work of the editors of the volume. Thank you for your understanding and cooperation.

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: