Zaproszenie

Centrum Języka i Kultury Chińskiej
Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

zaprasza Państwa do udziału w obradach

Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Bilans przemian. 70 lat Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym”
Toruń, 25–26 marca 2021 roku

1 października 2019 roku minęło dokładnie 70 lat od ustanowienia Chińskiej Republiki Ludowej. Na rok ten przypadło także wiele rocznic wydarzeń, które w znacznym stopniu ukształtowały współczesne Chiny pod względem politycznym, społecznym i kulturowym. Stanowi to okazję do podsumowań, przyjrzenia się dotychczasowemu dziedzictwu powojennych Chin, zarówno sukcesom, jak i porażkom, a także wyzwaniom stojącym przed współczesnymi Chinami. Przez ostatnie siedem dekad dynamiczne zmiany objęły bowiem cały szereg aspektów kształtowanych przez politykę ChRL, nie tylko sferę ekonomiczną i politykę zagraniczną, ale także język, literaturę, filozofię, prawo i kulturę.
Organizatorzy konferencji kierują zaproszenie do przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, m.in.: sinologów, filozofów, historyków, językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, ekonomistów, medioznawców, politologów, prawników i socjologów. Zdaniem organizatorów, jedynie podejście interdyscyplinarne umożliwia uzyskanie najpełniejszego obrazu bilansu przemian Chin Ludowych, wraz z ich złożonością i różnorodnością.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce konferencji
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Collegium Maius)
ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń

Z uwagi na sytuację epidemiczną konferencja odbędzie się w formie zdalnej, za pośrednictwem aplikacji Zoom.

Zgłoszenia
Lista uczestników konferencji jest już zamknięta. Ewentualne prośby o włączenie do grona prelegentów będą rozpatrywane indywidualnie. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji (z referatem lub jako słuchacze) proszone są o kontakt z organizatorami (chiny.umk@gmail.com).

Ważne terminy
Udostępnienie programu konferencji: 5 marca 2021 r.
Konferencja: 25–26 marca 2021 r.

Języki konferencji
polski, angielski

Komitet Organizacyjny
– dr Maciej Szatkowski, kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej
– dr Hanna Kupś
– dr Dawid Rogacz
– mgr Michał Dahl

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: